E kau ki te tai e.
E kau rā e Tāne wāhia atu rā te ngaru hukahuka a Marereao
Pikitia atu te aurere kura a Taotaorangi,
Tapatapa ruru ana te kakau o te hoe
E auheke ana, e tara tutu ana, te huka a Tangaroa i te puhi whatukura,
I te puhi māreikura o taku waka
Ka titiro iho au ki te pae o uta, ki te pae o waho,
Piki tū rangi ana te kakau o te hoe
Kumea te uru o taku waka ki runga I te kiri waewae o Papatūānuku e takoto mai nei
Ki runga ki te uru tapu nui a Tāne e tū mai nei
Whatiwhati rua te hoe a Poupoto
Tau ake ki te hoe nā Kura he ariki whatumanawa,
Tōu manawa e Kura, ki taku manawa
Ka irihia ki Wai o Nuku, ka irihia ki Wai o Rangi
Ka whiti au ki te whai ao, ki te ao marama
Tupu kerekere, tupu wanawana
Ka haramai te toki
Haumi e, Hui e Taiki e!

Kia Ora

As kaitiaki and kaihautū, Te Hau Kōmaru National Waka Hourua Charitable Trust waka is setting sail to protect, bring awareness to, share kōrero of, and guide the continued legacy of kaupapa waka in Aotearoa.

It is a group that people can go to for guidance, advice and information on mātauranga waka. In our engagements we focus on protection, sharing and keeping mātauranga waka alive.